Polityka prywatności serwisu
https://www.bioorganic.pl/ z dn. 2018-05-23

Informacje podstawowe

 1. Korzystanie z serwisu może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych
  jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania
  serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych na
  stronie https://www.bioorganic.pl/ jest New Age Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie (03-170), ul. Modlińska 205, wpisana do rejestru przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000574734.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami
  prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako:
  RODO.
 4. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z
  przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu,
  użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych za
  pośrednictwem adresu e-mail: ochrona.danych@bioorganic.pl 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników za pomocą następujących
  funkcji:
 2. kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  Formularz kontaktowy wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu e-
  mail oraz danych pomiotu reprezentowanego (nazwa firmy, stanowisko);
 3. kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza
  reklamacyjnego. Formularz kontaktowy wymaga podania: imienia i
  nazwiska, adresu e-mail oraz danych pomiotu reprezentowanego (nazwa
  firmy, stanowisko)
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników
  serwisu podczas korzystania z jego funkcjonalności jest:
 5. w przypadku nawiązania kontaktu za pomocą formularza
  kontaktowego oraz formularza reklamacyjnego w celu udzielenia
  odpowiedzi na zawarte w formularzu pytanie – art. 6 ust. 1 lit. (f)
  RODO;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
  realizacji celu przetwarzania, w szczególności do realizacji umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest
  użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub
  udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza
  kontaktowego lub rozpatrzenie reklamacji.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez serwis będą przetwarzane
  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie
  skierowanie za pomocą formularza lub rozpatrzenie reklamacji. Po
  tym okresie dane osobowe użytkowników serwisu mogą być
  przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do
  czasu zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją usług.
 8. Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed
  bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem,
  modyfikacją, czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 9. Użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
  danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta
  odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do odwołania
  tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem.
 11. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do innych
  podmiotów. Dane osobowe użytkowników nie będą podlegały
  profilowaniu, ani nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w
  sposób zautomatyzowany.

Polityka „cookies”

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą
  zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego
  przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego
  identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach
  administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty
  na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na
stronie https://www.aboutcookies.org/.

 1. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies”
  wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
 2. cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją
  przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu
  użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
 3. cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i
  pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie
  zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;
 4. cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third partie cookies), pochodzące
  z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.
 5. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez
  serwis mogą mieć charakter:
 6. niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych
  elementów;
 7. funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów
  dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł
  użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
 8. wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji i o tym, jak są
  wykorzystywane strony internetowe;
 9. reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych;
 10. analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.
 11. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest
  art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego
  interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu
  oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak
  również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych
  związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz
  statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.
 12. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies zmieniając
  ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu, w sposób
  odpowiedni dla tej przeglądarki:
   w przeglądarce Chrome
   w przeglądarce Firefox
   w przeglądarce Internet Explorer
   w przeglądarce Opera
   w przeglądarce Safari
   w przeglądarce Microsoft Edge
 13. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies
  znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do
  korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w
  ustawieniach przeglądarki.
 14. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych

w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub
do których może mieć dostęp.

Postanowienia końcowe

 1. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu
  podmiotu trzeciego, ani nie będą przekazywane do jakiejkolwiek strony
  trzeciej.
 2. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do
  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie
  zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.

©[2019] BioOrganic.pl

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wysyłanie
);

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?